AUTOMATISKE LØNKØRSLER

Nemme og effektive lønkørsler

Uanset hvor kompleks strukturen i lønkoderne er, vil SameSystem automatisk sørge for korrekte lønarter på alle transaktioner.

Butikscheferne har muligheden for at revidere informationen, og lønkontoret kan i en overskuelig oversigt se hvilke afdelinger, der har godkendt lønningerne.
Butikscheferne har muligheden for at revidere informationen, og lønkontoret kan i en overskuelig oversigt se hvilke afdelinger, der har godkendt lønningerne.
Menneskelige fejl hører fortiden til, og de fleste spørgsmål fra medarbejderne omkring lønudbetalinger undgås.
Menneskelige fejl hører fortiden til, og de fleste spørgsmål fra medarbejderne omkring lønudbetalinger undgås.

Ingen skal lave lønberegninger, og værdifuld tid spares.

Traditionel lønberegning og rapportering er stressende og tidskrævende for både butikschefer og HR-afdelinger. Med SameSystem er en vagtplan, der er opdateret, komplet og godkendt, allerede på plads, og vi opsætter alle løntillæg og overenskomster, der følges, så korrekt løndata bliver eksporteret til dit lønsystem med bare få klik.

Løn parametre

Løneksporten tager automatisk højde for alle parametre og beregner hvordan de ændrer lønudbetalingen - f.eks. hvor mange timer medarbejderen har arbejdet samt sats, tillæg, ferie, orlov og barsel.

Reduktioner

Hvis medarbejdere bruger flere feriedage, end de har opsparet, eksporterer SameSystem automatisk den lønart, der bruges til reduktion i lønnen.

 

Kom i gang med at optimere din retail forretning

Lad os vise dig hvordan