Bruk mindre tid på administrasjon

De mange integrasjonene vil gjøre at både butikkpersonalet og HR-avdelingen sparer tid mens menneskelige feil elimineres.

SameSystem legger stadig til flere automatiseringer og verktøy for administrasjon av noen av de største detaljeforhandlerne i Europa. Automatisk lønnsberegning, rapportering, en digital kontraktsmodul og generelle fordeler for medarbeidertilfredshet er bare noen av de umiddelbare fordelene.

Automatisk lønnshåndtering

Check mark
Komplett lønnskjøring med bare noen klikk
Check mark
Sparer verdifull tid
Check mark
Menneskelige feil tilhører fortiden
Check mark
De fleste spørsmål fra medarbeiderne rundt lønnsutbetalinger blir forebygget

Automatiserer digitale kontrakter for retailere

Check mark
Unngå papirarbeid
Check mark
Opprett kontrakter med ett klikk
Check mark
Signer med digital signatur
Check mark
Automatiske tillegg

Enkel rapportering

Icon of a graph
Rapporteringen i systemet er omfattende, og i hovedsak kan enhver nyttig rapport eller statistikk trekkes.
Icon of a file

Alle rapporter kan settes opp som abonnementer — systemet eliminerer jevnlig å gå inn for å trekke de samme dataene.

HR verktøy

SameSystem er dypt integrert med verktøy for administrasjon, som for eksempel finans og HR-avdelinger.

Check mark
Komplett database med alle ansatte
Check mark
Arbeidstid og feriebalanse
Check mark
Fraværsoversikt
Check mark
Rappotering til myndighetene

Min mening er at SameSystem er det beste valget siden løsningen kan tilpasses akkurat til våre behov.

Morten Trend Poulsen
ILD.PIZZA, Operations Manager

Kom i gang med å optimalisere detaljhandelen

La oss vise deg hvordan