fbpx

Retailrapportering og ledelsesoversikt

Perfekte verktøy for administrasjonen og kjedehovedkontorene

Med SameSystem legges viktig informasjon automatisk inn i hver avdelings vaktplan, slik at den tas i betraktning ved planlegging

Nyheter vises direkte i appen

Ansatte nås via e-post- og appvarsler

Ansvarlige ledere blir automatisk informert om situasjoner som krever oppmerksomhet

En komplett oversikt - overalt

Ledelsen har en fullstendig og detaljert oversikt over alle nøkkeltall og kan enkelt spore resultatene fra alle avdelinger og distrikter hver dag, både fra skrivebordet og mobilappen.

All data er oppdatert i nåtid og ledelsen vil alltid se full oppdatering.

SameSystems analytiske verktøy sporer og lagrer alt, gir klare prognoser for fremtiden og informerer for eksempel når lønnskostnadene er for høye.

Nøyaktige intelligente budsjetter

Avansert kunstig intelligens

Automatiske justeringer for helligdager og begivenheter

Analysere flere år med data

Automatiske advarsler og rapporter til ledere

Sammen med deg setter vi opp systemet med regler som gjenspeiler hvordan du vil at avdelingene skal driftes – for eksempel å hindre at butikksjefer tar fri i julen eller en minimumsbemanning for hver butikk til enhver tid. Det kan også være regler knyttet til regulering, som maksimalt antall arbeidstimer i en uke. Med SameSystem er du sikker på at alle butikker opererer nøyaktig etter dine spesifikasjoner.

Integrasjoner

SameSystem er dypt integrert med verktøy for administrasjon, som for eksempel finans og HR-avdelinger. Dette skaper en sterk synergi, noe som resulterer i betydelig bedre planlegging og gir de som styrer selskapet viktig informasjon gjennom analyser.

SameSystem integrerer og forbinder med dine ERP, POS, Lønnsystemer og andre IT-systemer. Dette reduserer tidkrevende og repeterende arbeid, eliminerer menneskelig feil, og betyr at data i SameSystem alltid er i sanntid.

Rapporteringen i systemet er omfattende, og i hovedsak kan enhver nyttig rapport eller statistikk trekkes

Alle rapporter kan settes opp som abonnementer — systemet eliminerer jevnlig å gå inn for å trekke de samme dataene.

Ataskaitos:

Produktivitetsrapport
Avvik og stressrapport
Tidsregistreringsrapport
Sykdom og fraværsrapport
Salgsutsikt
Lønn i forhold til budsjett og salg

SameSystem gir mig enkle oversikter sånn at jeg får kontroll over vår planlegging av butikkene. Samtidig får vi en veldig presis oversikt over lønnkostnader.

Kasper Obel
Les Deux, Retail Director

Kom i gang med å optimalisere detaljhandelen