HR VERKTØY

HR-verktøy som sparer tid og forbedrer butikk­administrasjonen

SameSystem legger stadig til flere automatiseringer og verktøy for administrasjon av noen av de største detaljeforhandlerne i Europa. Automatisk lønnsberegning, rapportering, en digital kontraktsmodul og generelle fordeler for medarbeidertilfredshet er bare noen av de umiddelbare fordelene.

Database
SameSystem inneholder en komplett database over dine ansatte, der all viktig informasjon som lønn og personopplysninger, sammen med data som er relatert til din organisasjon lagres. Med SameSystems integrasjoner kan også ansatte som er opprettet i lønnsystemet importeres automatisk. Alt i samsvar med GDPR.

Automatiske oppdateringer til arbeidsforhold
Enhver form for batch-oppdatering kan gjøres automatisk, som for eksempel å endre tittel eller lønn avhengig av ansiennitet.

Arbeidstid og årlig feriebalanse
Enhver endring i vaktplanen vil automatisk oppdatere hver ansattes balanse i både arbeidstid og årlig permisjon/ferie. Det er også mulig å vise balansen i vaktplanen, slik at ansatte ikke trenger å spørre om det.

Rapportering
Myndigheter i de fleste land krever en omfattende mengde data som skal oversendes, for eksempel statistikk over handelsvirksomheten. SameSystem eksporterer automatisk all nødvendig data, slik at bedriften sparer både tid og bekymringer.

Alle rapporter kan sendes til deg automatisk, for eksempel hver mandag

Fraværsoversikten gir deg en total oversikt som er perfekt for både bekreftelse av data som er eksportert til lønnsystemet og for å finne unormale fraværsmønstre.

Det er mulig å definere søk på den minste detalj: perioder, ukedager, avdelinger, stillinger, ansatte og type fravær. Du har alltid dokumentasjon på alt fravær, for eksempel; hvor mye og hvor ofte en ansatt har vært for sen til jobb.
Det er mulig å definere søk på den minste detalj: perioder, ukedager, avdelinger, stillinger, ansatte og type fravær. Du har alltid dokumentasjon på alt fravær, for eksempel; hvor mye og hvor ofte en ansatt har vært for sen til jobb.
Du blir automatisk varslet når sykedager er berettiget til refusjon.
Du blir automatisk varslet når sykedager er berettiget til refusjon.

Komplett lønnskjøring med bare noen klikk

Sparer verdifull tid
Sparer verdifull tid
Menneskelige feil tilhører fortiden
Menneskelige feil tilhører fortiden
De fleste spørsmål fra medarbeiderne rundt lønnsutbetalinger blir forebygget
De fleste spørsmål fra medarbeiderne rundt lønnsutbetalinger blir forebygget

Automatiserer digitale kontrakter for retailere

Unngå papirarbeid
Unngå papirarbeid
Opprett kontrakter med ett klikk
Opprett kontrakter med ett klikk
Signer med digital signatur
Signer med digital signatur
Automatiske tillegg
Automatiske tillegg

Forbedre de ansattes lojalitet og samarbeid i retail

Glade ansatte fokuserer på sine primære arbeidsoppgaver, selger mer, er bedre kolleger og blir lengre i selskapet.

Lær mer om hvordan personalets lojalitet forbedres >

Kom i gang med å optimalisere detaljhandelen

La oss vise deg hvordan