fbpx

AUTOMATISK LØNNSHÅNDTERING

Enkel og effektiv lønnsberegning og lønnsbehandling

Uansett hvor komplisert strukturen av lønnskodene er, vil SameSystem automatisk gi korrekte lønnskoder på alle transaksjoner.

Avdelingsledere har mulighet til å revidere informasjonen og lønnskontoret kan i en oversiktlig oppsummering se hvilken avdeling som har godkjent lønnen.

Menneskelige feil tilhører fortiden, og de fleste spørsmål fra medarbeiderne rundt lønnsutbetalinger blir forebygget.

Ingen må gjøre lønnsberegninger, noe som sparer verdifull tid.

Tradisjonell lønnsutregning og rapportering er stressende og tidkrevende for både butikkansvarlige og HR-avdelinger. Med SameSystem er en tidsplan som er oppdatert, komplett og godkjent allerede på plass, og vi oppretter alle lønnstilskudd og eventuelle kollektive avtaler som følges, slik at korrekte lønnsdata blir eksportert til lønnsystemet med bare noen få klikk.

Lønnsparametere

Lønnseksporten tar automatisk hensyn til alle parametere og beregner hvordan de påvirker endelige lønnsutbetalinger – for eksempel hvor mange timer den ansatte har jobbet, til hvilken hastighet, bonustimer, overtidsbetaling, ferie, sykefravær og fødselspermisjon.

Reduksjoner

Hvis ansatte bruker flere årlige permisjoner enn tillatt, kan SameSystem automatisk eksportere den type lønnart som brukes til lønnsreduksjon.

Kom i gang med å optimalisere detaljhandelen La oss vise deg hvordan