AUTOMATISK LØNNSHÅNDTERING

SameSystem gjør lønnskjørsler enkle og effektive

Uansett hvor komplisert strukturen av lønnskodene er, vil SameSystem automatisk gi korrekte lønnskoder på alle transaksjoner.

Avdelingsledere har mulighet til å revidere informasjonen og lønnskontoret kan i en oversiktlig oppsummering se hvilken avdeling som har godkjent lønnen.
Avdelingsledere har mulighet til å revidere informasjonen og lønnskontoret kan i en oversiktlig oppsummering se hvilken avdeling som har godkjent lønnen.
Menneskelige feil tilhører fortiden, og de fleste spørsmål fra medarbeiderne rundt lønnsutbetalinger blir forebygget.
Menneskelige feil tilhører fortiden, og de fleste spørsmål fra medarbeiderne rundt lønnsutbetalinger blir forebygget.

Ingen må gjøre lønnsberegninger, noe som sparer verdifull tid.

Tradisjonell lønnsutregning og rapportering er stressende og tidkrevende for både butikkansvarlige og HR-avdelinger. Med SameSystem er en tidsplan som er oppdatert, komplett og godkjent allerede på plass, og vi oppretter alle lønnstilskudd og eventuelle kollektive avtaler som følges, slik at korrekte lønnsdata blir eksportert til lønnsystemet med bare noen få klikk.

Lønnsparametere

Lønnseksporten tar automatisk hensyn til alle parametere og beregner hvordan de vil påvirke lønn - for eksempel hvor mange timer den ansatte har jobbet, med hvilken lønn, hvilke tilegg, overtidslønn, ferie, permisjon og fødselspermisjon.

Reduksjoner

Hvis ansatte bruker flere årlige permisjoner enn tillatt, kan SameSystem automatisk eksportere den type lønnart som brukes til lønnsreduksjon.