fbpx

AUTOMATISK LÖNEKÖRNING

Enkel och effektiv löneberäkning och lönekörning

Oavsett hur komplicerad strukturen i lönearterna är, kommer SameSystem att automatiskt se till att det blir rätt lönearter i alla transaktioner.

Avdelningschefer kan se över informationen, och lönekontoret kan se vilka avdelningar som har godkänt lönefilen i en tydlig översikt.Avdelningschefer kan se över informationen, och lönekontoret kan se vilka avdelningar som har godkänt lönefilen i en tydlig översikt.

Mänskliga faktorn hör till det förflutna, och de flesta frågor ifrån din personal omkring lön försvinner.

Ingen behöver göra löneberäkningar, vilket sparar värdefull tid

Traditionell löneberäkning och rapportering kan vara stressigt och tidskrävande för både butikschefer och HR-avdelningar. Med SameSystem har du ett schema som redan är uppdaterat, komplett samt godkänt på plats och vi ser till att alla tillägg och eventuella kollektivavtal följs. Korrekt lönedata exporteras till ert lönesystem med bara några få klick.

Löneparametrar

Lönefilen tar automatiskt hänsyn till alla parametrar och beräknar hur de kommer att påverka slutlönen – till exempel hur många timmar en anställd har arbetat, till vilken lön, OB-timmar, semester, ledighet och föräldraledighet.

Reduktion

Om anställda spenderar fler semesterdagar än de har sparat in, exporterar SameSystem automatiskt lönesatsen som används för löneavdrag.

Sätt igång att optimera din retailverksamhet Låt oss visa dig hur