AUTOMATISK LÖNEPROCESS

SameSystem gör löneutbetalningen enkel och effektiv

Oavsett hur komplicerad strukturen i lönekoderna är kommer SameSystem att automatiskt se till att det blir korrekta lönekoder med alla transaktioner.

Avdelningschefer kan se över informationen, och lönekontoret kan se vilka avdelningar som har godkänt lönen i en tydlig översikt.
Avdelningschefer kan se över informationen, och lönekontoret kan se vilka avdelningar som har godkänt lönen i en tydlig översikt.
Mänskliga misstag är nu en del av det förflutna, och de flesta frågor från personal om löneutbetalningar förhindras.
Mänskliga misstag är nu en del av det förflutna, och de flesta frågor från personal om löneutbetalningar förhindras.

Ingen behöver göra lönekalkyler och sparar värdefull tid.

Traditionell löneberäkning och rapportering kan vara stressigt och tidskrävande för både butikschefer och HR-avdelningar. Med SameSystem har du ett schema som redan är uppdaterat, komplett samt godkänt på plats och vi ser till att alla tillägg och eventuella kollektivavtal följs. Korrekt lönedata exporteras till ert lönesystem med bara några få klick.

Löneparametrar

Lönekostnadsexporten tar automatiskt hänsyn till alla parametrar och beräknar hur de kommer att påverka slutlönen - till exempel hur många timmar en anstäld har arbetat, i vilken takt, tillägg timmar, semester, ledighet och mammaledighet.

Reduktion

Om anställda spenderar mer semesterdagar än de har sparat in, exporterar SameSystem automatiskt den lönesatsen som används för löneminskning.

 

Vill du prova SameSystem? Våra detaljhandelsrådgivare kan hjälpa dig.

Vi vill gärna hjälpa dig med dina direkta frågor på
+46 (0) 101 883 964  ·  welcome@samesystem.com