fbpx

Sänk din personal­omsättning och förbättra teamkänslan

Glada anställda fokuserar på sina primära arbetsuppgifter, säljer mer, är bättre kollegor och stannar längre inom företaget.

SameSystems App är både ledande i funktionalitet och användarvänlighet

Gör de anställdas vardag mycket enklare

Inga missförstånd

Notiser som engagerar dina medarbetare

Integrerad kommunikationsmodul och uppgiftshantering säkrar att dina medarbetare aldrig är osäkra på vad de ska göra eller vilka uppgifter de ska sköta.

Butikschefens intelligenta assistent

Butikschefer kommer att upptäcka att deras dagliga arbete förbättras avsevärt med hjälp av verktygen som är skräddarsydda för detaljhandeln. Verktygen löser även mer komplexa situationer snabbt och enkelt. Administrativa uppgifter hanteras enkelt och effektivt, så att de kan använda mer av sin tid på golvet och mindre tid vid skrivbordet.

Som butikschef planeras det alltid efter ett förväntat kundflöde och efter butikens försäljning. De kommer uppleva att det är lättare att anpassa sig till förväntad försäljning och lönekostnad. De kommer också vara säkra på att planeringen lever upp till ledningens förväntningar.

I systemet har cheferna alla verktyg de behöver. Automatiska varningar kommer försäkra dem om att allt de gör, är i enlighet med de regler och lagar som definierats av företaget.

Sätt igång att optimera din retailverksamhet

Låt oss visa dig hur