Förbättra de anställdas lojalitet och samarbete

Glada anställda fokuserar på sina primära arbetsuppgifter, säljer mer, är bättre kollegor och stannar längre inom företaget.

Illustration of happy employees focused on selling

SameSystems App är både ledande i funktionalitet användarvänlighet.

Gör anställdas vardag mycket enklare
Gör anställdas vardag mycket enklare
Inga missförstånd
Inga missförstånd
Noteringar till att engagera personal
Noteringar till att engagera personal

Integrerad kommunikationsmodul och uppgiftshantering betyder att anstälda aldrig är osäkra på vad de ska göra eller de uppgifter de ska sköta.

Lär dig mer om SameSystems kommunikationsverktyg >

Butikschefens intelligenta assistent

Butikschefer kommer att upptäcka att deras dagliga arbete förbättras avsevärt av alla verktyg som är skräddarsydda för detaljhandel, som även löser mer komplicerade situationer snabbt och enkelt. Administrativa uppgifter hanteras enkelt och effektivt, så att de kan använda mer tid på affärsgolvet och mindre vid skrivbordet.
Butikschefer kommer att upptäcka att deras dagliga arbete förbättras avsevärt av alla verktyg som är skräddarsydda för detaljhandel, som även löser mer komplicerade situationer snabbt och enkelt. Administrativa uppgifter hanteras enkelt och effektivt, så att de kan använda mer tid på affärsgolvet och mindre vid skrivbordet.
Som butikschef planeras det alltid efter ett förväntat kundflöde och butiksförsäljning. De kommer uppleva att det är lättare att möta både förväntad försäljning och kostnadsgränser med gott förtroende om att planeringen har all den standard som ledningen vill ha i detta.
Som butikschef planeras det alltid efter ett förväntat kundflöde och butiksförsäljning. De kommer uppleva att det är lättare att möta både förväntad försäljning och kostnadsgränser med gott förtroende om att planeringen har all den standard som ledningen vill ha i detta.

Genom hela systemet har cheferna exakt de verktyg de behöver och automatiska varningar som försäkrar dom om att allt de gör är enligt de regler och lagar som definierats av företaget.

Vill du prova SameSystem? Våra detaljhandelsrådgivare kan hjälpa dig.

Vi vill gärna hjälpa dig med dina direkta frågor på
+46 (0) 101 883 964  ·  welcome@samesystem.com