iBeacon tidsregistrering
för detaljhandeln

Tidsregistrering garanterar att schemat och den faktiska arbetstiden är identisk

App store link to check in app

iBeacon är en modern stämpelklocka. Det är smidigt och sparar dyrbar tid samtidigt som det säkerställer att ingen annan loggar in åt medarbetaren.

Med iBeacon så registrerar medarbetarna enkelt sin närvaro i appen. Samma sak när de tar lunch, rast eller går hem.

Allt är automatiskt - appen vet om du kommer till jobbet på morgonen eller tar en rast på eftermiddagen.

Om de stämplar in eller ut på en annan tid än överenskommet i schemat så måste en anledning ges.

 

Allt görs i SameSystem-appen som hjälper din personal i både den dagliga verksamheten och med mer avancerade ledningsuppgifter

Lär dig mer om SameSystem Check-In > 

Sätt igång att optimera din retailverksamhet

Låt oss visa dig hur

 

Allt görs i SameSystem-appen som hjälper din personal i både den dagliga verksamheten och med mer avancerade ledningsuppgifter

Lär dig mer om SameSystem Check-In >