FLÖDESPLANERING

Rätt personal, hela tiden

Med SameSystem planerar dina butiker när kunderna är i butiken. Ingen tappad försäljning eller överbemanning.
Med SameSystem planerar dina butiker när kunderna är i butiken. Ingen tappad försäljning eller överbemanning.
 Chefer får automatiskt en anmälan om en butik inte planerar enligt förväntat kundflöde, vilket garanterar att alla dina butiker är perfekt bemannade i framtiden.
Chefer får automatiskt en anmälan om en butik inte planerar enligt förväntat kundflöde, vilket garanterar att alla dina butiker är perfekt bemannade i framtiden.

Artificiell intelligens

Avancerad artificiell intelligens beräknar kundflödet korrekt med hjälp av budget och antalet transaktioner som en säljare kan hantera i timmen. På så sätt får du reda på hur många personer i timmen som behöver vara ute på golvet.

Uppgiftshantering

När en anställd helt eller delvis är borta från affärsgolvet - exempelvis för att kontrollera inventeringen - kommer uppgiftshanteringssystemet att se till att planeringen tar hänsyn till detta

 

Personliga produktivitetsfaktorer kan användas, vilket exempelvis innebär att en praktikant räknas mindre än en erfaren säljare.

Vill du prova SameSystem? Våra detaljhandelsrådgivare kan hjälpa dig.

Vi vill gärna hjälpa dig med dina direkta frågor på
+46 (0) 101 883 964  ·  welcome@samesystem.com