FLÖDESPLANERING

Rätt person - rätt tid

Med SameSystem så planerar dina butiker efter när kunderna är i butiken. Ingen förlorad försäljning eller överbemanning.
Med SameSystem så planerar dina butiker efter när kunderna är i butiken. Ingen förlorad försäljning eller överbemanning.
Chefer får automatiskt en notis om en butik inte planerar efter förväntat kundflöde, vilket garanterar att alla dina butiker är perfekt bemannade.
Chefer får automatiskt en notis om en butik inte planerar efter förväntat kundflöde, vilket garanterar att alla dina butiker är perfekt bemannade.

AI

Avancerad AI förutspår kundflödet med snudd på perfektion, med hjälp av budgeten och antalet transaktioner som en säljare kan hantera i timmen. På så sätt får du reda på hur många personer i timmen som behöver vara ute på golvet.

Uppgiftshantering

När en anställd helt eller delvis är borta från butiksgolvet - exempelvis för att kontrollera inventeringen - kommer systemet att se till att bemanningsplanen tar hänsyn till detta.

 

Personliga produktivitetsfaktorer kan användas, vilket exempelvis innebär att en praktikant räknas som mindre erfarna än en säljare.

Sätt igång att optimera din retailverksamhet

Låt oss visa dig hur