Lätt att skapa exakta budgetar

Baserad på artificiell intelligens från neurala nätverk som beräknar exakta budgetar

SameSystems artificiella intelligens beräknar högt tillförlitliga månads- och dagsbudgetar med formler som är baserade på neurala nätverk, analyserar flera års försäljning och transaktioner i den enskilda butiken. Systemet tar hänsyn till faktorer som t.ex. vilken veckodag det är oavsett om det är i början eller slutet av månaden.

Enkel budgetering

De vanliga tidskrävande beräkningarna av månads- och dagbudgetar kräver detaljerad butikskunskap och omfattande uppgifter från flera olika källor.

Med avancerade beräkningar kan SameSystem föreslå budgetar som står för månadens exakta sammansättning. arbetspass, stängda dagar, händelser och andra avgörande faktorer. Du anger den förväntade tillväxten, varefter alla budgetar kommer att vara på plats, och butikschefen kan planera utifrån detta.
Med avancerade beräkningar kan SameSystem föreslå budgetar som står för månadens exakta sammansättning. arbetspass, stängda dagar, händelser och andra avgörande faktorer. Du anger den förväntade tillväxten, varefter alla budgetar kommer att vara på plats, och butikschefen kan planera utifrån detta.
Förväntad intäkt och trafikflöde under kommande events beräknas också väldigt noggrant utifrån tidigare erfarenhet av liknande events.
Förväntad intäkt och trafikflöde under kommande events beräknas också väldigt noggrant utifrån tidigare erfarenhet av liknande events.

Vill du prova SameSystem? Våra detaljhandelsrådgivare kan hjälpa dig.

Vi vill gärna hjälpa dig med dina direkta frågor på
+46 (0) 101 883 964  ·  welcome@samesystem.com