fbpx

Lätt att skapa exakta budgetar

Baserad på AI från neurala nätverk som beräknar exakta budgetar

SameSystems AI beräknar högt tillförlitliga månads- och dagbudgetar med formler som är baserade på neurala nätverk som analyserar flera års försäljning och transaktioner i den enskilda butiken. Systemet tar bl.a. hänsyn till faktorer som vilken veckodag det är oavsett om det är i början eller slutet av månaden.

Enkel budgetering

De vanliga tidskrävande beräkningarna av månads- och dagbudgetar kräver detaljerad butikskunskap och omfattande data ifrån flera olika källor.

Med avancerade beräkningar föreslår SameSystem exakta budgetar som tar hänsyn till arbetspass, stängda dagar, händelser och andra avgörande faktorer. Du anger den förväntade tillväxten och därefter har du budgeten på plats, och butikschefen tar vid och planerar utifrån den.

Förväntad intäkt och trafikflöde under planerade events beräknas också väldigt noggrant utifrån historik av liknande events.

Sätt igång att optimera din retailverksamhet Låt oss visa dig hur