Enkelt å gjøre nøyaktige budsjetter

Neural Network-basert kunstig intelligens beregner presise budsjetter

SameSystems kunstige intelligens beregner svært pålitelige månedlige og daglige budsjetter med formler basert på nevrale nettverk, analyserer flere års omsetning og transaksjoner i den enkelte butikk. Den tar høyde for faktorer som hvilken ukedag det er, og om det er i begynnelsen eller i slutten av måneden.

Enkel budsjettering

De tradisjonelle tidkrevende beregningene av månedlige og daglige budsjetter krever detaljert kunnskap om butikkene, men også omfattende data fra flere kilder.

De avanserte beregningene gjør at SameSystem kan foreslå budsjetter som står for den nøyaktige sammensetningen av måneden; forskjøvede/lukkede dager, arrangementer og andre avgjørende faktorer. Dere definerer en forventet vekst for hele bedriften, hvorpå alle budsjetter vil være på plass og butikksjefen kan planlegge deretter.
De avanserte beregningene gjør at SameSystem kan foreslå budsjetter som står for den nøyaktige sammensetningen av måneden; forskjøvede/lukkede dager, arrangementer og andre avgjørende faktorer. Dere definerer en forventet vekst for hele bedriften, hvorpå alle budsjetter vil være på plass og butikksjefen kan planlegge deretter.
Forventet omsetning og trafikkstrøm av kommende arrangementer er også veldig nøyaktig estimert, basert på historie om lignende hendelser.
Forventet omsetning og trafikkstrøm av kommende arrangementer er også veldig nøyaktig estimert, basert på historie om lignende hendelser.