iBeacon timeregistrering

Tidsregistrering garanterer at vaktplanen og den faktiske arbeidstiden er identiske.

App store link to check in app

iBeacon er en banebrytende teknologi for å håndtere tidsregistrering. Det gjør det praktisk, sparer dyrebar tid og samtidig hindrer å logge inn for andre.

Med iBeacon registrerer ansatte tilstedeværelse med et enkelt trykk i appen, både når de ankommer, går til en pause eller avslutter arbeidsdagen.

Alt er automatisk; Appen vet om du kommer på jobb om morgenen eller tar en pause på ettermiddagen.

Hvis de avslutter på en annen tid enn avtalt i vaktplanen, må de skrive en grunn før de kan sjekke ut.

 

Alt er gjort fra SameSystem-appen som hjelper de ansatte i både daglig drift og med mer avanserte administrasjonsoppgaver

Lær mere om SameSystem CheckIn >

 

Alt er gjort fra SameSystem-appen som hjelper de ansatte i både daglig drift og med mer avanserte administrasjonsoppgaver

Lær mere om SameSystem CheckIn >