Perfekt Retail planlegging

Online verktøy som gjør det enklere å handle riktig er sentralt for prestasjoner innen varehandel.

Su SameSystem planavimas grindžiamas KPI ir visi atliks optimalų mažmeninės prekybos planavimą, nepriklausomai nuo jų patirties lygio.

Jūsų Parduotuvių Vadovams bus paprasčiau pasiekti savo tikslus, o planavimas visada atitiks vadovybės nustatytus standartus.

Planlegg på farten

Alle ansatte kan se den faktiske vaktplanen når de vil via iOS- eller Android-appene, i tillegg til nettleser. Eventuelle endringer i vaktplanen oppdateres i løpet av sekunder på alle enheter.

Når vaktplanen er publisert, mottar alle ansatte en notifikasjon for å bekrefte planen. Butikksjefen kan til enhver tid se hvem som har, eller ikke har bekreftet.

Hvis vaktplanen endres senere, blir de berørte ansatte bedt om å bekrefte at de har sett endringene.

I daglig drift hjelper systemet butikkansvarlig med både daglige og sporadiske oppgaver:

Hvis en vakt ikke kan fylles, får de utvalgte ansatte umiddelbart en link hvor de tilbys vakten. Når den ansatte har svart, velger lederen den foretrukne ansatte for å fylle skiftet. Vaktplanen oppdateres automatisk og ansatte blir informert om endringen.

Det er enkelt å låne ut ansatte til en annen butikk, og vaktplanene oppdateres automatisk og setter lønnskostnadene til riktig butikk.

Hvis en ansatt er syk varlser SameSystem alle ansatte som ikke jobber umiddelbart med en link for å bekrefte tilgjengeligheten. Butikkansvarlig velger hvem som skal komme, alle blir varslet, og tidsplanen oppdateres automatisk.

Hvis en ansatt kommer sent, er det tydelig i vaktpanen, og du har dokumentasjon på nøyaktig når vedkomne ankom, og hvor mye den ansatte kom for sent.

Til syvende og sist er det viktigste, når du driver butikk, å kunne planlegge de ansatte på en produktiv måte. Vi er veldig glade for at vi nå har muligheten å kunne gjøre dette.

Josef Konrad
VIU, Head of Retail and Expansion

Kom i gang med å optimalisere detaljhandelen La oss vise deg hvordan