Perfekt Retail planlegging

Online verktøy som gjør det enklere å handle riktig er sentralt for prestasjoner innen varehandel.

Med SameSystem er planlegging basert på KPIer, og alle vil gjøre optimal planlegging uansett nivå av erfaring.
Med SameSystem er planlegging basert på KPIer, og alle vil gjøre optimal planlegging uansett nivå av erfaring.
Dine butikksjefer vil lettere nå sine mål, samtidig som planleggingen alltid oppfyller de standarder satt av ledelsen.
Dine butikksjefer vil lettere nå sine mål, samtidig som planleggingen alltid oppfyller de standarder satt av ledelsen.

Planlegg på farten

Alle ansatte ser den faktiske vaktplanen når de vil i iOS- eller Android-appene, samt i en nettleser. Eventuelle endringer oppdateres innen sekunder på alle enheter.
Alle ansatte ser den faktiske vaktplanen når de vil i iOS- eller Android-appene, samt i en nettleser. Eventuelle endringer oppdateres innen sekunder på alle enheter.
Når vaktplanen er publisert, mottar alle ansatte en notifikasjon for å bekrefte planen. Butikksjefen kan til enhver tid se hvem som har, eller ikke har bekreftet.
Når vaktplanen er publisert, mottar alle ansatte en notifikasjon for å bekrefte planen. Butikksjefen kan til enhver tid se hvem som har, eller ikke har bekreftet.
Hvis vaktplanen endres senere, blir de berørte ansatte bedt om å bekrefte at de har sett endringene.
Hvis vaktplanen endres senere, blir de berørte ansatte bedt om å bekrefte at de har sett endringene.

I daglig drift hjelper systemet butikkansvarlig med både daglige og sporadiske oppgaver:

Hvis et skift ikke kan fylles, får de utvalgte ansatte umiddelbart en link hvor de tilbyes skiftet. Når den ansatte har svart, velger lederen den foretrukne ansatte for å fylle skiftet. Vaktplanen oppdateres automatisk og ansatte blir informert om endringen.
Hvis et skift ikke kan fylles, får de utvalgte ansatte umiddelbart en link hvor de tilbyes skiftet. Når den ansatte har svart, velger lederen den foretrukne ansatte for å fylle skiftet. Vaktplanen oppdateres automatisk og ansatte blir informert om endringen.
Hvis en ansatt er syk varlser SameSystem alle ansatte som ikke jobber umiddelbart med en link for å bekrefte tilgjengeligheten. Butikkansvarlig velger hvem som skal komme, alle blir varslet, og tidsplanen oppdateres automatisk.
Hvis en ansatt er syk varlser SameSystem alle ansatte som ikke jobber umiddelbart med en link for å bekrefte tilgjengeligheten. Butikkansvarlig velger hvem som skal komme, alle blir varslet, og tidsplanen oppdateres automatisk.
Det er enkelt å registrere når personale blir utleid til en annen butikk. Vaktplanene oppdateres automatisk og lønnskostnadene blir satt i riktig butikk.
Det er enkelt å registrere når personale blir utleid til en annen butikk. Vaktplanene oppdateres automatisk og lønnskostnadene blir satt i riktig butikk.
Hvis en ansatt kommer sent, er det tydelig i vaktpanen, og du har dokumentasjon på nøyaktig når og av hvor mye den ansatte kom for sent.
Hvis en ansatt kommer sent, er det tydelig i vaktpanen, og du har dokumentasjon på nøyaktig når og av hvor mye den ansatte kom for sent.