DIGITALE CONTRACTEN

Snabb och felfri avtalshantering

SameSystem gör kontraktshanteringen mycket lättare för både anställd och HR-avdelningen. Du undviker pappersarbete och fysiska arkiv av kontrakt som regleras av komplex lagstiftning.
SameSystem gör kontraktshanteringen mycket lättare för både anställd och HR-avdelningen. Du undviker pappersarbete och fysiska arkiv av kontrakt som regleras av komplex lagstiftning.
När du har laddat upp avtalsmallar kan SameSystem hantera alla kontrakt och tillägg i framtiden.
När du har laddat upp avtalsmallar kan SameSystem hantera alla kontrakt och tillägg i framtiden.
Avtalet skapas med ett enda klick. Alla uppgifter om arbetstagaren hämtas från systemet, inkl. tjänstetitel och startdatum.
Avtalet skapas med ett enda klick. Alla uppgifter om arbetstagaren hämtas från systemet, inkl. tjänstetitel och startdatum.

Digital underskrift

Du kan skicka avtalet digitalt till den anställde och de kan då skriva under med hjälp en digital underskrift. Det undertecknade avtalet lagras i SameSystem och du behöver inte någon fysisk kopia.

Du kan få tillgång till hela historiken om den anställdas kontrakt och tillägg i systemet, oavsett hur långt tillbaka de går eller hur många förändringar har gjorts.

Vid villkorsförändringar, som t.ex. arbetstid eller lön, kan en tillägg produceras och skickas automatiskt.

Vi ställer in vem som kan se och arbeta med kontrakten.

Med avtal som baserats utifrån rätt uppgifter undviker du fel som kan ske vid manuell inmatning.

Vill du prova SameSystem? Våra detaljhandelsrådgivare kan hjälpa dig.

Vi vill gärna hjälpa dig med dina direkta frågor på
+46 (0) 101 883 964  ·  welcome@samesystem.com