fbpx

DIGITALA AVTAL

Automatiserar digitala avtal för retailers

SameSystem gör avtalshanteringen mycket lättare för både anställd och arbetsgivare. Du undviker pappersarbete och fysiska arkiv av avtal, som regleras av komplex lagstiftning.

När du har laddat upp avtalsmallar kan SameSystem hantera samtliga avtal och tillägg i framtiden.

Avtalet skapas med ett enda klick. Alla uppgifter om arbetstagaren hämtas från systemet, inklusive titel och startdatum.

Digital underskrift

Du kan skicka avtalet digitalt till den anställde och de kan då skriva under med hjälp en mobilt bankID. Det undertecknade avtalet lagras i SameSystem och du behöver inte spara någon fysisk kopia.

Du kan få tillgång till hela historiken om den anställdas avtal och tillägg i systemet, oavsett hur långt tillbaka det går eller hur många ändringar har gjorts.

Vid villkorsförändringar, som t.ex. arbetstid eller lön, kan en tillägg automatiskt skapas och skickas ut.

Vi sätter upp vem som kan se och arbeta med avtalen.

Med avtal som skapas utifrån data, undviker du fel som kan ske vid manuellt skrivet avtal.

Sätt igång att optimera din retailverksamhet Låt oss visa dig hur