fbpx

Retailrapportering och ledningsöversikt

Exemplariska verktyg för ledningen och för kedjans huvudkontor

Med SameSystem matas viktig information automatiskt in i varje butiks bemanningsplan, vilket säkerställer att tas i beaktning vid planering.

Nyheter visas direkt i appen

Anställda nås via e-post och app-notiser

De ansvariga cheferna informeras automatiskt om situationer som kräver deras expertis

En fullständig översikt varsomhelst

Ledningen har en komplett och detaljerad översikt över alla nyckeltal och kan enkelt spåra resultat från alla avdelningar och områden varje dag – både från datorer och appar.

Alla uppgifter uppdateras i realtid och ledningen kommer hela tiden att kunna se de uppdaterade siffrorna.

SameSystems analysverktyg spårar och sparar allt, vilket ger tydliga framtidsprognoser och informerar t.ex. när lönekostnaderna är för höga.

Noggranna och intelligenta budgetar

Avancerad AI

Automatiska justeringar för semestrar och evenemang

Analyserar flera års data

Automatiska varningar och rapporter till chefer

Tillsammans med dig så sätter vi upp regler som speglar hur du vill att butikerna ska drivas. Till exempel förhindra butikschefer att ta ledigt omkring jul eller en minimumbemanning för varje butik vid alla tidpunkter. Det kan också vara regler som rör sig mer om regelverk, så som maximalt antal tillåtna arbetstimmar på en vecka. Med Samesystem kan du vara säker på att alla butiker drivs efter dina premisser.

Integrationer

SameSystem är djupt integrerat med ledningens verktyg, exempelvis inom era finans- och HR-avdelningar. Detta skapar en stark synergi, vilket resulterar i betydligt bättre planering och ger de som driver företaget viktig information genom analys.

SameSystem integreras och kopplas ihop med ERP, PoS, Lönesystem och andra IT-system. Detta minskar tidskrävande och repetitivt arbete, eliminerar mänskliga fel och innebär att data i SameSystem alltid körs i realtid.

Rapporteringen i systemet är omfattande. Du kan när som helst dra ut vilken statistik du vill.

Alla rapporter kan sättas upp som prenumerationer, vilket innebär att systemet ser till att du slipper gå in och hämta samma uppgifter gång efter gång.

Ataskaitos:

Produktivitetsrapport
Avvikelse- och stressrapport
Närvarorapport
Sjuk- och frånvarorapport
Försäljningsprognos
Lön i förhållande till budget och försäljning

SameSystem ger mig bra översikt så att jag kan hålla kontroll på schemaläggning i våra butiker. Samt att vi får en bra kontroll på våra lönekostnader.

Kasper Obel
Les Deux, Retail Director

Sätt igång att optimera din retailverksamhet

Låt oss visa dig hur