fbpx

Retail rapportering og ledelsesoverblik

De ideelle værktøjer til ledelsen og kædekontorer.

Med SameSystem bliver vigtig information automatisk sat ind i vagtplanen i alle butikker og sikrer, at det bliver taget i betragtning, når der planlægges.

Nyheder vises direkte i appen

Alle data bliver opdateret direkte, og ledelsen vil altid se helt opdaterede tal.

SameSystems analytiske værktøjer sporer og gemmer alt, giver klare prognoser om fremtiden og informerer, når f.eks. lønomkostninger er for høje.

Et komplet overblik der hvor du er

Ledelsen har et fuldt og detaljeret overblik over alle KPI’er og kan nemt følge resultaterne i alle afdelinger og distrikter dagligt, både fra en stationær computer og fra mobil appen.

All data is updated real-time, and management will always see fully updated numbers.

SameSystem’s analytical tools trace and save everything, give clear forecasts of the future, and inform for instance when salary costs are too high.

Præcise, intelligente budgetter

Avanceret kunstig intelligens

Automatiske justeringer for helligdage og events

Analyserer flere års data

Automatiske advarsler og rapporteringer til lederne

Sammen med jer opsætter vi regler, der afspejler, hvordan I ønsker, at butikkerne skal drives. – f.eks. at butikschefer ikke kan tage fri i uge 50 til 52 eller en minimumsbemanding for hver butik. Det kan også relatere til overenskomster, for eksempel et maksimalt antal timer på en arbejdsuge. Med SameSystem drives alle butikker præcis efter dine anvisninger.

Integrationer

SameSystem er dybt integreret med værktøjer for administrationen, såsom finans- og HR-afdelingen. Dette skaber en stærk synergi, hvilket resulterer i betydeligt bedre planlægning og giver dem, der driver virksomheden, vitale informationer gennem analyser. Her bliver eksempelvis din vagtplanlægning optimeret, og bedre.

SameSystem integreres og forbindes med jeres ERP, POS, lønsystemer og andre IT-systemer. Dette reducerer tidskrævende og repetitivt arbejde, forhindrer menneskelige fejl og betyder, at data i SameSystem altid er real-time.

Rapporteringsværktøjerne er omfattende. I kan trække enhver tænkelig rapport og statistik.

Alle rapporter kan opsættes som abonnementer, hvilket eliminerer behovet for løbende at gå ind i systemet for at trække de samme rapporter.

Rapporter inkluderer:

Produktivitetsrapport

Afvigelses- og belastningsrapport

Tidsregistreringsrapport

Sygdom- og fraværsrapport

Salgsprognoser

Lønforbrug sammenlignet med budget og salg

SameSystem giver mig et nemt overblik, så jeg hele tiden kan holde styr på, hvordan holdopstillingen skal være i butikkerne.

Kasper Obel
Retail Director i Les Deux

Kom i gang med at optimere din retail forretning

Lad os vise dig hvordan