Retail rapportering og ledelsesoverblik

De ideelle værktøjer til ledelsen og kædekontorer.

Med SameSystem bliver vigtig information automatisk sat ind i vagtplanen i alle butikker og sikrer, at det bliver taget i betragtning, når der planlægges.

Icon of a phone

Nyheder vises direkte i appen

Icon of an email

Medarbejderne nås via e-mail og app notifikationer

Icon of an alarm bell

De ansvarlige ledere bliver automatisk informeret om situationer, der kræver deres opmærksomhed

Et komplet overblik der hvor du er

Ledelsen har et fuldt og detaljeret overblik over alle KPI’er og kan nemt følge resultaterne i alle afdelinger og distrikter dagligt, både fra en stationær computer og fra mobil appen.

Alle data bliver opdateret direkte, og ledelsen vil altid se helt opdaterede tal.

SameSystems analytiske værktøjer sporer og gemmer alt, giver klare prognoser om fremtiden og informerer, når f.eks. lønomkostninger er for høje.

Præcise, intelligente budgetter

Icon of a computer
Avanceret kunstig intelligens
Icon of settings
Automatiske justeringer for helligdage og events
Icon of an arrow
Analyserer flere års data

Automatiske advarsler og rapporteringer til lederne

Sammen med jer opsætter vi regler, der afspejler, hvordan I ønsker, at butikkerne skal drives. - f.eks. at butikschefer ikke kan tage fri i uge 50 til 52 eller en minimumsbemanding for hver butik. Det kan også relatere til overenskomster, for eksempel et maksimalt antal timer på en arbejdsuge. Med SameSystem drives alle butikker præcis efter dine anvisninger.

Integrationer

SameSystem er dybt integreret med værktøjer for administrationen, såsom finans- og HR-afdelingen. Dette skaber en stærk synergi, hvilket resulterer i betydeligt bedre planlægning og giver dem, der driver virksomheden, vitale informationer gennem analyser. Her bliver eksempelvis din vagtplanlægning optimeret, og bedre.

SameSystem integreres og forbindes med jeres ERP, POS, lønsystemer og andre IT-systemer. Dette reducerer tidskrævende og repetitivt arbejde, forhindrer menneskelige fejl og betyder, at data i SameSystem altid er real-time.

Lær om integrationspartnere ➜

Rapporteringsværktøjerne er omfattende. I kan trække enhver tænkelig rapport og statistik.

Alle rapporter kan opsættes som abonnementer, hvilket eliminerer behovet for løbende at gå ind i systemet for at trække de samme rapporter.

Rapporter inkluderer:

Check mark
Produktivitetsrapport
Check mark
Afvigelses- og belastningsrapport
Check mark
Tidsregistreringsrapport
Check mark
Sygdom- og fraværsrapport
Check mark
Salgsprognoser
Check mark
Lønforbrug sammenlignet med budget og salg

SameSystem giver mig et nemt overblik, så jeg hele tiden kan holde styr på, hvordan holdopstillingen skal være i butikkerne.

Kasper Obel
Retail Director i Les Deux

Kom i gang med at optimere din retail forretning

Lad os vise dig hvordan