HR-VERKTYG

Sparar tid i administration och förbättrar detaljhandeln

SameSystem lägger kontinuerligt till mer auttomatisering och verktyg för administrationen till några av de största detaljhandelskedjor i Europa. Automatisk löneberäkning och rapportering, ett digitalt kontrakts modul och generella fördelar till tillfredställd personal är bara några av de omedelbara fördelarna.

Databas
SameSystem innehåller en komplett databas över alla dina anställda, där all viktig information som löner och personaldokument, tillsammans med data som är specifikt relaterade till din organisation, lagras. Med SameSystems integreringar kan även anställda som skapas i lönesystemet automatiskt importeras. Allt är givetvis GDPR-kompatibelt.

Automatiska uppdateringar av arbetsvillkor
Alla typer av automatiska uppdateringar, t.ex. titel- eller lönebyte beroende på anställningsläng, kan göras automatiskt, i hela systemet eller i form av flera specifika deluppdateringar.

Arbetstid och årlig semesterbalans
Eventuella ändringar i schemat uppdateras automatiskt varje anställds saldo mellan både på arbetstid och årlig semester. Det är även möjligt att visa saldot i schemat, så anställda inte behöver fråga om det.

Rapportering
Myndigheter i de flesta länder kräver att väldigt många uppgifter överföras, t.ex. statistik över handelsaktiviteter. SameSystem exporterar automatiskt alla nödvändiga uppgifter och du sparar både tid och oro.

Alla rapporter kan anges som prenumerationer och skickas till dig automatiskt.

Frånvaroöversikten ger dig en total överblick som är perfekt för både att bekräfta data som exporteras till ditt lönesessystem också för att hitta onormala frånvaromönster.

Man kan definiera sökningar in i minsta detalj: perioder, vardagar, avdelningar, positioner, anställda och typ av frånvaro. Du har alltid dokumentation för all slags frånvaro, t.ex.; hur mycket och hur ofta en anställd har varit sen till jobbet.
Man kan definiera sökningar in i minsta detalj: perioder, vardagar, avdelningar, positioner, anställda och typ av frånvaro. Du har alltid dokumentation för all slags frånvaro, t.ex.; hur mycket och hur ofta en anställd har varit sen till jobbet.
Du kommer automatiskt att meddelas när du är berättigad till sjukersättning.
Du kommer automatiskt att meddelas när du är berättigad till sjukersättning.

En komplett löneprocess med bara några få klick

Sparar värdefull tid
Sparar värdefull tid
Mänskliga misstag är nu en del av det förflutna
Mänskliga misstag är nu en del av det förflutna
De flesta frågor från personal om löneutbetalningar förhindras
De flesta frågor från personal om löneutbetalningar förhindras

Snabb och felfri avtalshantering

Undvik pappersarbete
Undvik pappersarbete
Skapa kontrakt med ett klick
Skapa kontrakt med ett klick
Signera med bank-id
Signera med bank-id
Automatiska tillägg
Automatiska tillägg

Förbättra de anställdas lojalitet och samarbete

Glada anställda fokuserar på sina primära arbetsuppgifter, säljer mer, är bättre kollegor och stannar längre inom företaget.

Lär dig mer om hur man förbättrar personallojalitet >

Perfekt kommunikation och komplett översikt

Alla de perfekta verktygen för en ledning och kontor >

Vill du prova SameSystem? Våra detaljhandelsrådgivare kan hjälpa dig.

Vi vill gärna hjälpa dig med dina direkta frågor på
+46 (0) 101 883 964  ·  welcome@samesystem.com